Naudodamas vieną ar dvi rankas, atletas suspaudžia (užrakina) griebtuvą, kad dvi rankenos laikytų CoC Silver Bullet, o pasiekus šią padėtį tik viena ranka laiko griebtuvą užspaustą.

Teisėjas duoda signalą įjungti laikrodį. Jei atletui nepavyksta suspausti ir išlaikyti CoC Silver Bullet, jam suteikiama viena galimybė atlikti veiksmą pakartotinai.

Ranka turi būti laikoma taip, kad griebtuvas būtų maždaug vertikaliai trijų taškų pozicijai. Draudžiamas bet koks kontaktas tarp rankos ir kūno ar CoC Silver Bullet, griebtuvo ir kūno.

Laikas stabdomas, kai CoC Silver Bullet nukrenta nuo griebtuvo rankenų arba kai teisėjas pastebi bet kokį kontaktą tarp rankos mažojo piršto ir CoC CoC Silver Bullet arba bet kurią kitą neleistiną padėtį.

Veiksmo atlikimo metu teisėjas gali duoti 1įspėjimą pataisyti veiksmo atlikimo padėtį. Jei veiksmas atliekamas netinkamai, veiksmo atlikimo laikas stabdomas teisėjo sprendimu.

Atletui atliekant veiksmą, privalo dalyvauti du asmenys – teisėjas ir laiko fiksuotojas. Laiko fiksuotojas po teisėjos komandos pradeda skaičiuoti\sustabdo laiką. Teisėjas viso veiksmo atlikimo metui stebi ar judesys atliekamas pagal taisykles.

Sidabrinės kulkos iššūkis

Turi būti naudojamas originalus IronMind Captains of Crush® Nr. 2 (moterims) arba Nr. 3, Nr. 4 (vyrams) griebtuvas.

Griebtuvas turi būti naujas. Pakuotė atidaroma varžybų metu.

Varžybų metu atletai rankas gali pasitepti tik gabaline kreida (magnezija). Skysta magnezija draudžiama. Bet kokios kitos pagalbinės priemonės ant riešo\delno draudžiamos.

Varžybose naudojamas svoris gali būti „IronMind CoC Silver Bullet Disc“ arba kalibruotas 2,5 kg diskas.

Atletas delnu apima „CoC Silver Bullet“ ne giliau kaip iki viršutinio skaidrios juostos krašto, kad būtų įskaitomas užrašas „Captains of Crush®“ ir kad visi keturi pirštai liestųsi su CoC griebtuvo rankena. „CoC Silver Bullet“ turi būti sulygiuota su griebtuvo rankenomis, kurios negali persidengti su „CoC Silver Bullet“. Turi būti išlaikoma trijų taškų padėtis.