Atletas pradeda bandymą apimdamas IronMind Little Big Horn įprastu paėmimu. „Užrakto“ ar „benykštis“paėmimas draudžiamas. Veiksmo atlikimo metu IronMind Little Big Horn lieka maždaug vertikaliai ir negali liestis su IronMind Little Big Horn pagrindo apačia. Kontaktas tarp IronMind Little Big Horn ir atleto kūno draudžiamas, išskyrus netyčinį, kėlimui įtakos neturintį, prisilietimą prie kūno. Bet koks svorio sužemėjimas veiksmo atlikimo metu draudžiamas.

Atletas iškeldamas svorį turi visiškai išsitiesti (nugara stačia, kojos ir klubai „užrakinti“). Išsitiesęs atletas turi išlaikyti svorio kontrolę apie 1 sekundę prieš gaudamas teisėjo signalą padėti svorį ant žemės. Nuleidžiant svorį ant žemės turi būti išlaikytas kontaktas tarp atleto rankos ir IronMind Little Big Horn rankenos, kol svoris atsirems į grindis\pagrindą. Padėjus svorį ant žemės, teisėjas duoda signalą ar kėlimas užskaitytas\neužskaitytas.

Atletai turi tris įskaitinius bandymus. Tik sėkmingai užfiksavus trečią bandymą, galima pretenduoti į ketvirtą.

Jei atletas nori mėginti pagerinti Nacionalinį rekordą, jam suteikiamas ketvirtas bandymas. Apie bandymą pagerinti rekordą atletas privalo informuoti renginio administraciją iš karto po sėkmingo trečio bandymo. Rekordiniam bandymui turi būti teisėjauti tas pats teisėjas kaip ir prieš tai sėkmingam trečiajam bandymui. Rekordinį bandymą atletas privalo atlikti tokia pačia ekipuote kaip ir prieš tai sėkmingą bandymą.

Rago atkėlimas

Varžybose naudojamas IronMind Little Big Horn modelis. Jis negali būti kažkokiu būdu modifikuotas. Prietaisas turi būti švariai nuvalomas prieš kiekvieną bandymą.

Varžybų metu atletai rankas gali pasitepti tik gabaline kreida (magnezija). Skysta magnezija draudžiama. Bet kokios kitos pagalbinės priemonės ant riešo\delno draudžiamos.

Svoris pakabinamas ant IronMind Little Big Horn naudojant IronMind 15 colių olimpinį krovimo kaištį ir karabiną. Į bandymo svorį įskaičiuojama įranga ir svoriai. Little Big Horn, krovimo kaiščio, karabino ir lėkštės svoris = 5 kg. Varžybose naudojami tik kalibruoti svoriai.