Bet koks kontaktas tarp atleto rankos ir nesisukančios rankenos dalies draudžiamas. Atleto ranka arba Rolling Thunder rankena neturi liesti kūno, kol kėlimas nebaigtas. Veiksmo atlikimas turi būti vientisas. Rankos ar rankenos braukimas aukštyn koja negalimas, išskyrus netyčinį, kėlimui įtakos neturintį, prisilietimą prie kūno. Bet koks svorio sužemėjimas veiksmo atlikimo metu negalimas.

Atletas iškeldamas svorį turi visiškai išsitiesti (nugara stačia, kojos ir klubai „užrakinti“). Išsitiesęs atletas turi išlaikyti svorio kontrolę apie 1 sekundę prieš gaudamas teisėjo signalą padėti svorį ant žemės. Nuleidžiant svorį ant žemės turi būti išlaikytas kontaktas tarp atleto rankos ir Rolling Thunder® rankenos, kol svoris atsirems į grindis\pagrindą. Padėjus svorį ant žemės, teisėjas duoda signalą ar kėlimas užskaitytas\neužskaitytas.

Veiksmo atlikimui yra skiriama minutė. Jos metu bandymų skaičius neribojamas. · Varžybų metu atletai rankas gali pasitepti tik gabaline kreida (magnezija). Skysta magnezija draudžiama. Bet kokios kitos pagalbinės priemonės ant riešo\delno draudžiamos. Draudžiama tepti kreidą tiesiai ant Rolling Thunder® rankenos.

Atletai turi tris įskaitinius bandymus. Tik sėkmingai užfiksavus trečią bandymą, galima pretenduoti į ketvirtą.

Jei atletas nori mėginti pagerinti Nacionalinį rekordą, jam suteikiamas ketvirtas bandymas. Apie bandymą pagerinti rekordą atletas privalo informuoti renginio administraciją iš karto po sėkmingo trečio bandymo. Rekordiniam bandymui turi teisėjauti tas pats teisėjas kaip ir prieš tai sėkmingam trečiajam bandymui. Rekordinį bandymą atletas privalo atlikti tokia pačia ekipuote kaip ir prieš tai atliktą sėkmingą bandymą.

Perkūno rankenos atkėlimas

Varžybose naudojama tik autentiška IronMind® Rolling Thunder® rankena, kuri niekaip nebuvo modifikuota. Prieš veiksmo atlikimą privaloma rankenos patikra. Rankenos patikra atliekama sekančiai: laikydami už rankenos, pakelkite trikampį metalinį rėmą ir pasukite iki horizontalios padėties (lygiagreti žemei). Atleiskite metalinį rėmą, kad parodytumėte, jog jis sukasi atgal į pradinę vertikalią padėtį (nukreiptas į žemę) veikiamas savo svorio.

Kėlimas prasideda, kai norimas įveikti svoris yra tarp atleto kojų (svoris kabinamas naudojant IronMind 15 colių olimpinį krovimo kaištį ir karabiną). Prieš kiekvieną bandymą Rolling Thunder turi būti švariai nuvalytas. Varžybose naudojami tik kalibruoti diskai.

Atletas sugriebia Rolling Thunder rankeną maždaug jos centre ir pakelia rankeną atkeldamas svorį maždaug lygiagrečiai žemei (t. y. startinei pozicijai). Rankos nykštys privalo apimti Rolling Thunder rankeną. Benykštis gripas draudžiamas.