Atletas pradeda kėlimą, kai visi 5 rankos pirštų galiukai paliečia plokštę įvorės apačioje. Leidžiama, kad pirštai šiek tiek pasisuktų iš šios padėties kėlimo metu, tačiau laikyti įvorę taip, lyg paimtumėte durų rankeną, draudžiama. Įvorė turi likti maždaug lygiagreti žemei.

Kontaktas tarp IronMind įvorės ir atleto kūno draudžiamas, išskyrus atsitiktinį, kėlimui įtakos neturintį, prisilietimą prie kūno.

Atletas iškeldamas svorį turi visiškai išsitiesti (nugara stačia, kojos ir klubai „užrakinti“). Išsitiesęs atletas turi išlaikyti svorio kontrolę apie 1 sekundę prieš gaudamas teisėjo signalą padėti svorį ant žemės. Nuleidžiant svorį ant žemės turi būti išlaikytas kontaktas tarp atleto rankos ir IronMind įvorės, kol svoris atsirems į grindis\pagrindą. Padėjus svorį ant žemės, teisėjas duoda signalą ar kėlimas užskaitytas\neužskaitytas.

Veiksmo atlikimui yra skiriama minutę. Jos metu bandymų skaičius neribojamas.

Atletai turi tris įskaitinius bandymus. Tik sėkmingai užfiksavus trečią bandymą, galima pretenduoti į ketvirtą.

Jei atletas nori mėginti pagerinti Nacionalinį rekordą, jam suteikiamas ketvirtas bandymas. Apie bandymą pagerinti rekordą atletas privalo informuoti renginio administraciją iš karto po sėkmingo trečio bandymo. Rekordiniam bandymui turi būti teisėjauti tas pats teisėjas kaip ir prieš tai sėkmingam trečiajam bandymui. Rekordinį bandymą atletas privalo atlikti tokia pačia ekipuote kaip ir prieš tai atliktą sėkmingą bandymą.

Metalinės įvorės atkėlimas

Varžybose naudojama tik „IronMind“ įvorė, kuri nebuvo kokiu nors būdu modifikuota. Prieš kiekvieną bandymą įvorė turi būti švariai nuvaloma.

Varžybų metu atletai rankas gali pasitepti tik gabaline kreida (magnezija). Skysta magnezija draudžiama. Bet kokios kitos pagalbinės priemonės ant riešo\delno draudžiamos.

Svoris pakabinamas ant įvorės naudojant IronMind 15 colių olimpinį krovimo kaištį ir karabiną. Į bandymo svorį įskaičiuojamas įranga ir svoris. Įvorė, krovimo kaištis, karabinas = 2,26 kg. Varžybose naudojami tik kalibruoti diskai.