Atletas iškeldamas svorį turi visiškai išsitiesti (nugara stačia, kojos ir klubai „užrakinti“). Išsitiesęs atletas turi išlaikyti svorio kontrolę apie 1 sekundę prieš gaudamas teisėjo signalą padėti svorį ant žemės. Nuleidžiant svorį ant žemės turi būti išlaikytas kontaktas tarp atleto rankos ir Apolono ašies, kol svoris atsirems į grindis\pagrindą. Padėjus svorį ant žemės, teisėjas duoda signalą ar kėlimas užskaitytas\neužskaitytas.

Veiksmo atlikimas turi būti vientisas. Bet koks svorio sužemėjimas veiksmo atlikimo metu negalimas. Apolono ašies sustojimas ar pasidėjimas ant šlaunų negalimas. (taikomos IPF mirties traukos atlikimo taisyklės).

Apolono ašies trauka

Varžyboms naudojama tik originali IronMind Apollon ašis kartu su kalibruotais diskais, kurių skersmuo yra standartinis IPF (450 mm). Prieš kiekvieną bandymą Apolono ašis turi būti švariai nuvalyta.

Veiksmo atlikimui yra skiriama minutė. Jos metu bandymų skaičius neribojamas. · Varžybų metu atletai rankas gali pasitepti tik gabaline kreida (magnezija). Skysta magnezija draudžiama. Bet kokios kitos pagalbinės priemonės ant riešo\delno draudžiamos.

Apolono ašis turi būti suimta taip, kad abiejų rankų pirštai būtų nukreipti į priekį (nuo kūno).

Rankų nykščiai privalo apimti Apolono ašį. “Užrakto” ar “benykštis” paėmimas draudžiamas.